OŚWIADCZENIE O WSPÓŁCZESNYM NIEWOLNICTWIE I HANDLU LUDŹMI

CTSCA/UKMSA

Zgodnie z kalifornijską Ustawą o Przejrzystości ‎Łańcucha Dostaw (SB 657) ("CTSCA") oraz brytyjską Ustawą o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 r. ("MSA"), następujące oświadczenie ujawnia zasady i działania Fruit of the Loom oraz spółek stowarzyszonych (zwanych łącznie "Fruit of the Loom") odnoszące się do handlu ludźmi i nowoczesnych działań związanych z niewolnictwem w globalnym łańcuchu dostaw w 2016 r.

Fruit of the Loom definiuje handel ludźmi jako akt rekrutacji, transportu, przenoszenia, przetrzymywania lub przyjmowania osób poprzez użycie siły, przymusu lub innych środków mających na celu wyzyskiwanie. Fruit of the Loom definiuje współczesną niewolę w szerokim zakresie obejmującym każdą formę służebności, przymusowej lub obowiązkowej pracy oraz handlu ludźmi.


Narzędzie to działa najlepiej na pulpicie.