Prywatność

Kontakt: Fruit of the Loom Limited Halesfield 10G Telford, Shropshire TF7 4QP

Telefon: +44 1952 587123 Telefaks: +44 1952 682912 Adres mailowy: privacy@fotlinc.com

Nasza firma zarejestrowana jest w: Companies House Nr: 1542207 Vat: GB 549405821

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE?

Zawsze macie Państwo kontrolę nad informacjami, które podajesz firmie Fruit of the Loom (adres pocztowy, telefon, telefaks, numer telefonu komórkowego, adres mailowy, itp.). Zbieramy dwa typy informacji o odwiedzających naszą stronę - dane osobowe takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy oraz inne informacje osobiste, które są podawane dobrowolnie oraz informacje zbiorcze takie jak: ilość osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz zakładki strony, na które wchodzą, itp. a) Dane osobowe. Generalnie można odwiedzać naszą witrynę bez informowania nas o sobie lub podawania danych osobowych. Jednakże w takim przypadku może okazać się, że nie będziecie Państwo mogli brać udziału w niektórych promocjach lub otrzymywać informacji o produktach. Nie będziemy zbierać Państwa żadnych danych osobowych (m.in.: nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy), chyba że podacie te dane z własnej woli dla celów wspomnianych w niniejszej deklaracji. Jeżeli zdecydujecie się Państwo nie podawać nam danych osobowych nadal będziecie mogli odwiedzać nasze strony; chociaż może okazać się że nie będziecie mogli brać udziału w niektórych promocjach lub otrzymywać informacji o produktach oferowanych na stronach internetowych Fruit of the Loom. Potrzebujemy także Państwa dane osobowe aby stworzyć konto na Fruit Club lub na stronach sprzedaży detalicznej naszej witryny. b) Dane zbiorowe i statystyczne. Fruit of the Loom może gromadzić pewne dane zbiorowe, zwane danymi rejestru sieci (takie jak Twoja przeglądarka, system operacyjny, odwiedzone strony, itp) i zastosować pliki cookies podczas wizyt na wielu z naszych stron. Na przykład, odwiedzając jedną z naszych stron internetowych, nasz serwer sieciowy rozpozna automatycznie niektóre informacje nieosobowe między innymi, ale nie tylko, datę i czas odwiedzin naszej witryny, strony ,które odwiedziłeś, ostatnią stronę z której do nas przeszedłeś, typ stosowanej przeglądarki, typ systemu operacyjnego użytkownika oraz nazwę i adres domeny Twojego dostawcy usług internetowych. Ani nasze pliki cookies, ani rejestr sieci nie zbierają żadnych danych osobowych. Nie zawierają one danych osobowych takich jak nazwisko lub adres mailowy. W niektórych przypadkach możemy również zbierać o Państwa informacje, te które podasz dobrowolnie, ale które nie są osobiste, takie jak ogólne dane statystyczne: wiek, płeć, metraż miejsca zamieszkania, numer kodu pocztowego, preferencje i zainteresowania (dane lub profile pod pseudonimem).

DOSTĘP DO TWOICH DANYCH

Fruit of the Loom nie wymaga od odwiedzających naszą witrynę podawania swych danych osobowych w celu uzyskania dostępu do którejkolwiek ze stron. Fruit of the Loom zbiera dane osobowe (między innymi: nazwisko, adres, numer telefonu i adres mailowy) od odwiedzających nasze strony, wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Czynimy starania aby Państwa dane były aktualne i precyzyjne. Macie Państwo pełną kontrolę nad danymi osobowymi, które udostępniacie firmie Fruit of the Loom. Zawsze możecie: 1. Poprosić o kopię swoich danych osobowych; 2. Poprosić o skorygowanie lub aktualizację danych osobowych; lub 3. Poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych z naszych rejestrów. Aby tego dokonać via internet prosimy skorzystać ze szczegółów podanych w pierwszym akapicie Deklaracji Prywatności. Fruit of the Loom zastosuje dostępne środki aby spełnić Państwa życzenie.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE?

a) Dane osobowe Gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe jakie dobrowolnie nam Państwo podali w celu utrzymywania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej a także aby odpowiedzieć na Twoje komentarze lub prośby o podanie informacji. Oprócz tego, możemy wykorzystać dane osobowe do przedstawienia Państwu najbardziej pomocnych i najtrafniejszych produktów i usług, które spełnią Państwa potrzeby oraz odpowiedzą na Państwa pytania. Aby lepiej spełniać Państwa potrzeby, możemy do informacji, które zbieramy dodać dane uzyskane dla podobnych celów od innych organizacji. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe dla ulepszenia naszych czynności marketingowych i promocyjnych; aby statystycznie przeanalizować wykorzystanie witryny; dla poprawy oferty zawartości i produktów a także dla ulepszenia treści, rozkładu i usług naszej witryny. Możemy również wykorzystać Państwa dane aby dostarczać informacje, które w niektórych przypadkach, są zgodne z Państwa zainteresowaniem, takie jak nowe produkty, usługi i promocje. Uważamy, że zastosowania takie pozwalają nam ulepszać i usprawniać naszą witrynę dzięki czemu możemy lepiej zaspokajać potrzeby naszych gości. Firma Fruit of the Loom nie gromadzi danych osobowych automatycznie, ale możemy automatycznie połączyć dane nieosobowe zebrane automatyczne (np. dzięki plikom cookies) z podanymi wcześniej danymi osobowymi. Jeśli jesteście Państwo zarejestrowanymi członkami Fruit Club lub Działu Sprzedaży Detalicznej to Państwa dane osobowe mogą zostanać wykorzystane do uzyskania dostępu do tych witryn na naszej stronie.Możecie Państwo edytować te informacje logując sie na swoim koncie. Firma Fruit of the Loom może wysyłać gościom, którzy wybrali opcję kontaku za pomocą poczty elektronicznej, maile opisujące nowe produkty, promocje i zdarzenia. Usługi te są opcjonalne i w każdej chwili możecie Państwo wycofać się z nich całkowicie. Państwa dane osobowe będą przez nasz przechowywane jedynie przez rozsądny okres czasu. b) Dane zbiorowe i statystyczne Fruit of the Loom korzysta z informacji zawartych w rejestrze sieci (takich jak przeglądarki, systemy operacyjne, odwiedzone strony itp.)

RDZIELENIE SIĘ DANYMI I ICH TRANSFER

Fruit of the Loom nie wymieni, nie sprzeda ani nie podzieli się Państwa danymi osobowymi z innymi firmami, którym nie ujawniliście Państwo danych, z wyjątkiem tej której te dane udostępniliście. Bez wyrażenia Państwa zgody dane nie będą przekazywane nawet innym markom Fruit of the Loom, chyba że prawo będzie się tego domagało lub inaczej zostali Państwo poinformowani w chwili zbierania danych. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na dzielenie się danymi z inymi firmami, możemy przekazać Państwa dane firmom, które oferują produkty i usługi mogące Państwa zainteresować. Firmy te mogą wówczas przedstawiać Państwu bezpośrednio swoje produkty lub próbki, oferty i informacje personalizowane lub poprosić Państwa o wyrażenie opinii o produktach lub programach, które mogą znajdować się w sferze Państwa zainteresowań. Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazach danych Fruit of the Loom, które zlokalizowane są głównie w USA oraz Europie. Na formularzu wyrażającym zgodę lub na formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej znajdują się specyficzne informacje. Dla łatwiejszego prowadzenia kampanii mailowych lub innych celów marketingowych, Państwa dane osobowe mogą być wysłane - zwykle na bazie tymczasowej - do krajów poza USA i Europą. Niemniej jednak, naszym priorytetem jest zapewnienie aby Państwa dane zawsze miały ten sam poziom ochrony bez względu na to gdzie są zlokalizowane.

OD PAŃSTWA ZALEŻY CZY CHCECIE BYĆ Z NAMI W KONTAKCIE

Nasze witryny pozwalają Państwu wybrać czy chcecie nadal otrzymywać od nas korespondencję, czy też wolicie aby ją wstrzymać Jeżeli wyrazicie Państwo wolę usunięcia nazwiska z programów Fruit of the Loom do których się zgłosiliście, względnie zapobiec dalszemu korzystaniu z Państwa danych osobowych, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych w pierwszym akapicie niniejszej deklaracji prywatności. Aby zapobiec dalszemu korzystaniu z Państwa danych osobowych, będziecie Państwo poproszeni o podanie kraju zamieszkania, a następnie otrzymacie informację o sposobie usunięcia swego nazwiska z programów Fruit of the Loom.

PLIKI COOKIES

Pliki cookies pomagają nam w różny sposób uczynić Państwa wizytę na naszej stronie przyjemniejszą i bardziej wartościową. Pliki cookies to pliki informacji tekstowej, które przeglądarka umieszcza w komputerze podczas odwiedzin strony internetowej. Fruit of the Loom może zastosować technologię "plików cookies" w celu uzyskania danych nieosobowych od Państwa jako gościa on-line. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie, ale mogą one zostać tak skonfigurowane aby ich nie przyjmować względnie wskazać kiedy taki plik jest wysyłany. Podczas odwiedzin naszej witryny mogą Państwo wyłączyć funkcję pliku cookies. Niektóre usługi dla klientów mogą wówczas zostać unieruchomione.

JAKIE PLIKI COOKIES STOSUJEMY?

Typy plików cookies zastosowanych na tej witrynie możemy podzielić na dwie kategorie: pliki cookies ścisle konieczne i pliki cookies akcji. Poniżej padane są wyjaśnienia dotyczące każdego typu plików cookies. Pliki cookies ścisle konieczne - Pliki takie stanowią podstawę ułatwiającą gościom nawigację po naszej witrynie. Bez tych plików cookies, żądane usługi nie mogą być spełnione. Te pliki cookies nie gromdzą informacji o Odwiedzających dla celów ustalania profilu lub zamierzonych celów marketingowych. Pliki cookies akcji - Pliki te gromadzą dane o tym w jaki sposób goście korzystają z naszych witryn np. które strony są odwiedzane najczęściej i czy napotykają na komunikaty błędów ze stron internetowych. Takie pliki cookies nie zbierają osobowych danych identyfikacyjnych; zbierane informacje są anonimowe i są stosowane tylko do celów poprawy efektywności witryn dla przyszłych gości. Pliki cookie stron trzecich – Możemy korzystać z jednej lub większej ilości usług śledzenia oferowanych przez strony trzecie, które mogą wykorzystywać pliki cookie, obrazy „web beacon” oraz podobne technologie, które zbierają lub odpierają informacje z naszej strony i innych miejsc w sieci i wykorzystują te informacje, by dokonywać pomiarów i dostosowywać reklamy. W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookies za pośrednictwem Twojej przeglądarki? Zdolność do uaktywniania, unieruchamiania lub usuwania plików cookies może być dostępna na poziomie przeglądarki. Aby to zrealizować, należy kolejno przejść przez instrukcje zawarte w Państwa przeglądarce (znajdujących się zwykle w opcjach “Help” (Pomoc), “Tools” (Narzędzia) lub “Edit” (Edytuj). Proszę pamiętać, że w przypadku ustawienia przeglądarki aby unieruchamiała pliki cookies można zablokować dostęp do niektórych obszarów tej witryny. Dalsze informacje na temat zmiany preferencji dotyczących plików cookies przez Państwa przeglądarki, dostępne są na stronie zewnętrznej www.allaboutcookies.org

BEZPIECZEŃSTWO

Czynimy starania, aby informacje uzyskane od Państwa on-line były jak najlepiej zabezpieczone przed dostępem do nich osób niepowołanych i przed wykorzystaniem tych danych.

LINKI DO INYCH WITRYN

Niektóre strony Fruit of the Loom mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Fruit of the Loom nie ma kontroli nad stosowanymi na tych stronach zasadach prywatności lub treścią tych stron. Zaleca się klientom dokładne zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

ZAŻALENIA

Jesteśmy zaangażowani we współpracę z Państwem w celu uzyskania sprawiedliwego i szybkiego rozwiązania zażaleń lub sporów dotyczących prywatności. Pytania dotyczące naszej Deklaracji Prywatności powinny być kierowane do działu zajmującego się sprawami prywatności Fruit of the Loom, klikając tutaj lub proszę skorzystać z danych kontaktowych podanych w pierwszym akapicie niniejszej Deklaracji Prywatności.

TWOJA AKCEPTACJA NASZYCH PRAKTYK PRYWATNOŚCI

Korzystając z niniejszej witryny lub jakiejkolwiek innej strony internetowej Fruit of the Loom wyrażacie Państwo swoją akceptację dla naszej Deklaracji Prywatności i zgadzacie się na przestrzeganie zasad i warunków opublikowanych w witrynie.

Narzędzie to działa najlepiej na pulpicie.